Jak na stavební přípravu bazénu svépomoci krok za krokem

Stavbu bazénu svépomoci Vám předvedeme na ukázkové realizaci jednoho z našich spokojených zákazníků z Moravskoslezského kraje. Naše i zákazníkovy poznatky jsou zahrnuty v následujícím textu.

vyznačení a výkop jámy

Než začnete se stavbou bazénu, je nutné vědět, jakým příslušenstvím bude bazén osazen. Světlo, protiproud a některá další příslušenství již není možné dodatečně instalovat. Doporučujeme také připravit okolí bazénu na možnost zastřešení, i když budete zastřešení montovat někdy v budoucnu.

Prvním krokem pro instalaci bazénu je výběr vhodného místa. Před zahájením výkopových prací si nezapomeňte značkovacím sprejem nebo vápnem vymezit prostor pro kopání. Pravidlo "dvakrát měř, jednou řež" při stavbě bazénu platí dvojnásob.

Zaměření bazénu

 

My jsme se rozhodli pro bazén Nela s protiproudem, bazénovým světlem, solničkou, automatikou na pH, pískovou filtrací, přípravou pro ohřev tepelným čerpadlem a se zastřešením. Dopředu musíme upozornit, že né vše bychom zvládli svépomoci a tak jsme využili i služeb jiných lidí a firem.

Na výkopové práce si můžete najmout firmu nebo brigádníky. Někdo je dělá dokonce sám. My jsme využili nakonec bagru. Ve větší hloubce by práce s lopatou a krumpáčem byla téměř nemožná, jílovitá půda byla tvrdá jako beton. V případě, že se do tohoto pustíte sami, ušetříte peníze. Na druhou stranu je to časově náročné a může se to podepsat na Vašem zdraví. Výkop jámy pro bazén a technologii a přístupu ke kanalizaci včetně odvozu zeminy zabral jeden den práce stavební firmy.

Důležité je vyznačit si výšku pro vrchní hranu skeletu bazénu na vyměřovací kolík, od které odečteme výšku skeletu bazénu, výšku podkladové desky a výšku spodní izolační vrstvy bazénu (extrudovaný polystyrén položený na betonové desce bazénu).

Např. pro laminátový bazén Nela je výška výkopu následující:

Celková výška skeletu bazénu včetně lemu 138 cm
Výška bazénu pod vrchní lem 136 cm
Výška extrudovaného polystyrenu 3 cm
Výška betonové desky 15 cm
Celkový výkop tedy je po čistou výšku 136 + 3 + 15 154 cm

 

Výkopové práce

 

Laminátový bazén jsme usadili do terénu, proto je potřeba před instalací bazénu vyhloubit jámu cca o 20 cm větší na každé straně než je samotný bazén. Doporučujeme zároveň vyhloubit i jámu na technologii. Lepší je mít technologii v zahradním domku nebo ještě lépe přímo v domě, kde bude chráněná proti mrazu a případnému vytopení vlivem povodní, spodní vody, či průsakem vody špatně izolovanými prostupy atd.

Pro protiproud jsme připravili výkop pro šachtu, která je umístěná na středu bazénu 60 cm od tělesa bazénu. Výkop pro šachtu by měl být ze všech stran o 30 cm širší než šachta samotná). K šachtě rovněž připravte výkop na propojení technologie s bazénem. Dle dohodnuté instalace, pak v místě instalace skimeru, musíme počítat s hloubkou skimmeru 60 cm a rozměrem 50 x 50 cm.

Bazén nikdy neusazujte, tam kde hrozí zatopení, buď spodní, nebo povrchovou vodou. Popřípadě bazén a šachtu částečně zvyšte nad terén. Prostupy šachty jsou vodotěsné, ale nemusí udržet silný tlak spodní vody. Působení spodní vody může zbortit šachtu, popřípadě i bazén samotný. 

Pokud se dostanete na spodní vodu, je nutné tuto vodu oddrenážovat nebo jiným způsobem dostat pod úroveň betonové desky. Pod betonovou deskou je tedy vhodné mít štěrkové lože, kvůli odvodnění. My jsme narazili na hranici spodní vody a pro jistotu jsme použili po obvodu dřenážní potrubí o průměru 100 mm, které jsme svedli do předem připravené kanalizace. Pokud nemáte k dispozici kanalizaci nebo Vám nevychází spád, je vhodné drenáž svést do drenážní šachty a odtud automatickým čerpadlem vodu přečerpávat do kanalizace. Drenážní trubku jsme zasypali 10 cm lomové drti ve frakci 8/16 a 16/32.

Šachta pro protiproud je umístěna nad hladinou spodní vody, přesto jsme pod betonovou desku nasypali 10 cm kameniva ve frakci 16/32.

Armování a odvodnění dna bazénu

Příprava betonové desky

Betonová deska pod bazén

Betonovou desku pod bazén můžeme betonovat sami sušším nebo mírně zavlhlým betonem třídy minimálně C15/20, tak aby byla základní deska bez vln a prohlubní. V tomto případě jsme využili řídšího betonu C20 dovezeného z místní betonárky mixem a využili samonivelačních vlastností řídčího betonu.

Do betonu jsme použili ocelovou síť s oky 15 x 15 cm a průměru drátu min. 6 mm. Výška betonové desky by měla být minimálně 10 cm, ale při realizaci jsme pro náš vnitřní klid nechali 15 cm. Na betonování základové desky pro bazén, šachtu pro protiproud a domeček na technologii padlo 4m3 betonu.

Kari síťe jsme umístili po celé ploše budoucí desky. Podložili jsme je kameny, cihlami, starými dlaždicemi atd., aby kari síťě byly přibližně v 1/3 výšce budoucí desky, aby ji beton dokonale obtekl. Deska má povolenou toleranci rovinatosti 5 mm na celé ploše. Nemusí být však v dokonalé rovině, neboť na ni položíme tvrzený polystyren o síle 3 - 5 cm, který se nerovnostem pod tíhou samotného bazénu poddá.

Usazení a instalace bazénu

Doporučuje se nechat betonovou desku vyzrát alespoň 30 dní. My ji nechali po dohodě se stavařem zrát 15 dní a začli jsme s instalací bazénového tělesa. Na betonovou desku jsme ještě před instalací bazénu, nalepili cementovým lepidlem 3cm XPS polystyrén. Není však nic proti ničemu, když polystyren položíte volně těsně před uložením bazénu - bez lepení. Laminátové bazény jsou relativně lehké, a tak je možné je při dostatečném počtu lidí usadit i ručně. Každý bazén od Krajči je opatřen úchyty pro jeřáb. My jsme využili služeb známého, který nám s usazením pomohl svou technikou.

Uložení bazénu na základovou desku

 

Instalace zařízení do domečku

Bazén je již z výroby osazen vestavným příslušenstvím - trysky, skimmer, světlo, protiproud. Vše se jen propojilo s technologií v šachtě nebo zahradním domečku.

Všechna napojení na systémy filtrace, vyhřívání nebo osvětlení udělají kluci z Bazény Krajča. Použili komponenty ze speciálních odolných materiálů. Nepracují s obyčejnými bazénovými hadicemi, které se mohou v zemi snadno poškodit. Dejte pozor, aby rozvody byly pokud možno v jednotném spádu. Usnadní Vám to nemalou práci při zazimování bazénu, kdy je potřeba, aby v trubkách nebyla ideálně žádná voda.

 

Obetonování bazénu

Schody bazénu je vhodné podezdít bloky ztraceného bednění, případně napružit a podbetonovat (musí se zaplnit betonem celý prostor pod schody). Na to si dejte zvlášť pozor, protože při nedostatečném podbetonování se Vám budou schody časem prošlapávat.

Schodiště jsme betonovali zároveň s bazénem. Polystyren pod něj nevkládejte, protože by se schody mohly začít časem prohýbat. Beton jsme napěchovali co nejvíce do všech koutů a také pod nášlap schodu tak, aby se schod neprohýbal. Každopádně je potřeba schody před betonováním podepřít, protože pod tíhou vody má schodišťový roh bazénu tendenci klesat.

Nikdy se nesmí stoupat na schody, pokud pod nimi není beton zcela zatvrdlý!

Napouštění bazénu vodou a obetonování
Příprava horní betonové desky

Laminátový bazén jsme si objednali s izolací bočních stěn. Protože plánujeme vodu do budoucna ohřívat tepelným čerpadlem, vybrali jsme si zateplení o síle 5 cm XPS polystyrenem. Voda se tak v bazénu udrží déle teplá.

Do bazénu napustíme 20 cm vody a můžeme začít s obetonováváním bazénu. Při betonování postupně dopouštíme vodu tak, aby byla hladina vody vyšší o 20 cm než betonová vrstva. Beton nehutníme, rovnoměrně obetonováváme kolem celého bazénu. Veškeré práce zvládnete za 2 - 3 dny. Určitě s betonováním nespěchejte a nesnažte se vše zvládnout za jeden den.

Musíme upozornit i na to, že je potřeba hlídat rovinnost stěn a bazénového lemu, které se mohou někdy začít deformovat pod tíhou házeného či hutněného betonu a napouštěné vody.

Pokud chcete mít větší jistotu, že se vám stěny nezdeformují, můžete bazén zapažit latěmi, zpěvníte tak stěny při betonování. My jsme bazén nezapažili a jen jsme se snažili hlídat rovinnost při obetonování, přesto se nám stalo, že na několika místech nejsou stěny úplně rovné, ale není to nic co by bylo do očí bijící.

Příprava vrchní betonové desky

Jakmile je beton ve výši 20 cm pod bazénovým lemem, začínáme s přípravou betonové desky kolem bazénu. Záleží na tom, jak chceme mít desku širokou (doporučujeme minimálně 60 cm kolem bazénu a prodloužený 3 m za bazén), deska nesmí mít spád (po montáži zastřešení se kolejnice prohnou a zastřešení při pojezdu drhne). Potom desku zašalujeme a tím ji určíme budoucí tvar. Desku vyplníme kari sítí, aby byla vyztužena a po zabetonování nepraskla (např. působením mrazu v zimním období). V případě, že bude instalováno zastřešení, měla by mít betonová deska sílu betonu minimálně 15 cm a měla by být dobře armovaná.

Po zašalovaní je možné začít s betonováním. Musíme si uvědomit, že tento beton bude vystaven různým povětrnostním podmínkám (mráz, vlhko, horko) a proto je nutné použít kvalitnější beton. Doporučujeme ideálně konstrukční beton C25 přímo z místní betonárky, který má o trošku menší nasákavost a tím pádem i delší životnost, cenový rozdíl oproti základnímu betonu C20 a C25 je v řádech stokorun na m3. Určitě bychom nedoporučili betonovat horní desku svépomoci, protože v klasické míchačce nenamícháte beton konzistentně s přesnými dávkámi speciální chemie a tím více utrpí životnost celé betonové desky.

Protože jsme měli v plánu zastřešení vysoké, pochozí a chtěli jsme mít více místa i pod zastřešením, měla naše deska rozměr 6 x 11m a padlo na ni téměř 9m3 betonu, tzn. celý mix.

Armování a bednění pro horní betonovou desku
Lití betonu pro horní desku bazénu

Finální povrch

Dlouho jsme váhali nad finálním povrchem, avšak když jsme si uvědomili nedostatky a pozitiva každého z nich, tak jsme nakonec vybrali kamenný koberec Piedra s kvalitní pryskyřicí. Zkusím vám přiblížit co ovlivnilo naše rozhodnutí.

Betonová zámková dlažba nevypadá u bazénu moc dobře. Terasová dlažba je trvanlivá, dobře se udržuje, avšak v létě pálí a nemá dobré protiskluzové vlastnosti, což je v okolí bazénu zásadní, navíc pokud chcete zastřešení, je vhodné dlažbu kolem bazénu lepit. Taková dlažba pak není moc trvanlivá vzhledem k tomu, že se časem většinou mrazem od betonu uvolní. Existují i podstatně dražší varianty - kamenná dlažba z travertinu a jemu podobné, které v létě nepálí, a každý kus je jiný, působí luxusně, avšak nehodí se do každé zahrady.

Dřevěná podlaha se zase musí pravidelně natírat, dřevo se vlivem počasí kroutí a mění svůj vzhled. Navíc dřevo není úplně vhodné do okolí bazénů. Moderní dřevoplastová prkna (WPC) zase časem křehnou a jejich cena i za pokládku je vysoká.

Jako nejvhodnější materiál v poměru cena/užitek/praktičnost se nám jako nejlepší volbou kolem bazénu jeví použití kvalitního kamenného koberce s hloubkovou penetrací a kvalitní pryskyřicí (kamínek Boticino o velikosti 2 - 4 mm s pryskyřicí od firmy Piedra). Toto řešení má několik výhod: neklouže, netrpí mrazem, má spoustu barevných odstínů, vypadá elegantně, nejsou vidět žádné spáry a je omyvatelná. Je odolná vůči bazénové chemii a soli a netvoří se na ní kaluže. Oproti dlažbě na přímém slunci nepálí a můžete po ní pohodlně chodit bosou nohou. Jedinou nevýhodu, kterou jsme od svých známých zaznamenali je žloutnutí světlých kamínků a vydrolování kamínků. To nám však bylo vyvráceno výrobcem a bylo nám doporučeno použití nejkvalitnější pryskyřice se zárukou 5 let a po této době pak obnovovací nátěr. Realizaci necháme na odborné firmě, která má s tímto zkušenosti.

Výsledek našeho snažení :)

 

Laminátové bazény Krajča

Zavolejte nám!

Poradíme Vám s výběrem bazénu, vhodného bazénového příslušenství i zastřešení.

Nebojte se nás zeptat na cokoli, co Vás zajímá.

Volejte bazénového specialistu

+420 603 864 539