Informace o zpracování osobních údajů

Naše postavení ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů

Laminátové bazény Krajča s.r.o. se sídlem Nová 343, 691 27 Popice, IČO: 14176394, vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků jako správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).

Bazény Krajča zpracovává osobní údaje všech svých zákazníků, kteří jsou v pozici objednatele na základě smlouvy o dílo na výrobu/montáž/instalaci výrobků firmy Krajča nebo zájemců o uzavření smlouvy o dílo, a kteří jsou zároveň fyzickými osobami, případně jsou jako fyzické osoby uvedeny jako kontaktní osoby právnických osob (dále jen „Zákazník“).

Právní předpisy pro ochranu osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě platných právních předpisů, zejména podle nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“). Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Zákazníků a jiných skupin subjektů údajů.

Jak nás můžete kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů?

Zákazníci se mohou na nás, jako Správce osobních údajů, obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů.  Kontaktovat nás můžete na telefonu +420 603 864 539 nebo na emailu info@bazenykrajca.cz, případně písemnou formou na adresu Nová 343, 691 27 Popice.

Jaké osobní údaje budeme od Vás potřebovat a jak s nimi budeme nakládat?

 • Při zpracování kalkulace: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa místa realizace.
 • Při uzavírání smlouvy o dílo: jméno a příjmení, příp. obchodní firma, adresa bydliště, příp. sídla, IČO (pokud je přiřazeno), DIČ (pokud je přiřazeno), e-mailová adresa, telefonní číslo.

Výše uvedené osobní údaje jsou nutné k identifikaci smluvních stran, doručení a instalace/montáž výrobků, reklamační řízení apod.. Bez jejich poskytnutí, nebude moci být smlouva uzavřena.

Žádné citlivé údaje neshromažďujeme ani nezpracováváme.

Kdo další zpracovává Vaše osobní údaje?

 • Správce webových aplikací
 • Osobní údaje mohou být také poskytnuty advokátní kanceláři za účelem vedení případných sporů ze smluv o dílo a v souvislosti s nimi.

Jakým způsobem a prostředky zpracováváme Vaše údaje?

Osobní údaje Zákazníků jsou ze strany Správce zpracovávány automatizovaně webovým redakčním systémem. V papírové podobě – smlouvy o dílo (včetně objednávek/ potvrzení objednávek), dodací listy, předávací protokoly, reklamační protokoly, cenové nabídky, čestná prohlášení, daňové doklady (zejména faktury, opravné daňové doklady).

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Doba uložení osobních údajů Zákazníků ze strany Správce, je následující:

 • v případě webové kalkulace, uchováváme osobní údaje po dobu platnosti kalkulace
 • po dobu trvání smluvního vztahu (včetně záruční doby)
 • po dobu povinností vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů
 • v případě vzniku právního sporu pak po dobu mimosoudního vyřešení sporu nebo pak po dobu vedení příslušného soudního či souvisejícího řízení

Vyplnění poptávkového formuláře - kalkulace

Pokud vyplníte poptávkový formulář na stránce Kalkulace, činíte tak za účelem, že máte zájem o naše výrobky a služby a rádi byste obdrželi více informací. Takový způsob kontaktu je pro Vás zcela nezávazný a v žádném případě neznamená uzavření smlouvy. My Vás na základě poskytnutých údajů a informací budeme kontaktovat s cílem najít pro Vás nejlepší možné řešení, a to nejen technické, ale i cenové.

Jaké osobní údaje nám pro tyto účely stačí?

 • jméno, příjmení, telefon a emailová adresa
 • pokud uvedete také adresu realizace, budeme moci přesně spočítat také dopravu k Vám a kalkulace bude tak kompletní

 Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů? Co vše po nás můžete chtít?

 • právo odvolat kdykoliv výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, E-mail: posta@uoou.cz

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictví cookies. Více informací o tom, jak používáme cookies, naleznete na stránce Informace o cookies.

3 varianty barevného provedení za jednu cenu

Co je to osmóza
a Jak jí předcházíme?

Osmóza způsobuje u nekvalitních bazénů povrchovou vadu, kterou znáte jako „bazénové puchýřky“. Nikdo samozřejmě stovky drobných boulí na vnitřní stěně svého bazénu nechce. Navíc kromě nevzhlednosti bazénové puchýřky časem způsobí odlupování svrchní vrstvy bazénu. Tímto neduhem trpí především nekvalitní laminátové bazény, kterým chybí zásadní bariérové ochrany, anebo bazény, při jejichž výrobě byly použity nekvalitní složky anebo nebyly dodrženy výrobní postupy. Ze svého bezúdržbového bazénu se jistě chcete těšit několik desítek let, a ne se po dvou letech trápit s reklamací, broušením stěny nebo dalšími stavebními úpravami nově instalovaného bazénu.  

 

Někteří výrobci vylepšují své laminátové či keramické bazény přidáním tzv. 3D vrstvy, která vytváří efekt třpytivé vody. Bohužel "moderním" třpytivým povrchem svého bazénu riskujete právě osmózu. Vzduchové bublinky mohou vzniknout v nanášené směsi, a jakmile se jednou bazenové puchýřky objeví, nikdy se už bazén nepodaří kvalitně opravit. Proto výběru svého sklolaminátového bazénu věnujte pečlivou pozornost. Je to investice na několik desítek let. 

laminátové bazény Krajča - vrstvy laminátu

 

Z čeho jsou složeny
naše LAMINÁTOVé bazény?

Naše laminátové bazény jsou vyrobeny z 6–11 mm silného sklolaminátu a opatřeny několika ochranami proti osmóze.

 • 1
  První a nejdůležitější vrstvou je transparentní GelCoat, který se aplikuje na formu (neboli kopyto) budoucího  bazénu. GelCoat určuje vzhled a barvu bazénu. Tato vrstva zaručuje 100% nepropustnost vody do dalších vrstev laminátu a zajišťuje tak ochranu proti chemikáliím a UV záření.
 • 2
  Druhá vrstva BarrierCoat tvoří základní ochranu proti osmóze a bublinkám na skeletu bazénu.
 • 3
  Třetí vrstva je zpevňující speciální vinylesterová pryskyřice (Epoxy Vinylester Barier Coat), která nedovolí žádné mechanické ani chemické poškození bazénu.
 • 4
  Čtvrtá vrstva je odpovědná za dlouholetou životnost bazénu. Tvoří ji několik vrstev skleněné rohože a pryskyřice. Sklolaminátová  rohož zesiluje celou konstrukci bazénu. Navíc se laminuje další základová ochranná vrstva proti osmóze. Používá se vinylester + skelné vlákno práškové 100g/m². Dále se laminuje v 6 vrstvách isoftalová pryskyřice + skelné vlákno 375g/m².
 • 5
  Pátá vrstva je složena z vertikálních a horizontálních ocelových výztuh – jeklů – o velikosti 60 x 20 mm, které zpevňují bazénový límec a současně zesilují celkovou pevnost a tuhost bazénu. Výztužení ocelovými jekly zajišťuje, že bazén rychleji a pohodlněji zabudujete do terénu. Ukončení laminátového bazénu do límce Vám navíc ušetří další náklady za lemovou dlažbu a stavební práce. 
 • 6
  Šestá vrstva v podobě finálního ochranného nátěru TopCoat zabraňuje nasákávání bazénového korpusu z venčí, a tím účinně zamezuje vzniku bazénových puchýřků - osmóze. 
 • 7
  Sedmou vstvu tvoří  zateplení XPS polystyrenem. Bazénové zateplení není nezbytné a někteří zákazníci na něm chtějí ušetřit. Na základě našich 30 let zkušeností Vám je však rozhodně doporučujeme. Zateplením bazénu předcházíte zbytečnému ochlazování vody, prodlužujete koupací sezonu a především dlouhodobě ušetříte za energie vynaložené na ohřev vody.
 •  

 

Laminátové bazény Krajča

Zavolejte nám!

Poradíme Vám s výběrem bazénu, vhodného bazénového příslušenství i zastřešení.

Nebojte se nás zeptat na cokoli, co Vás zajímá.

Volejte bazénového specialistu

+420 603 864 539