Jak připravit laminátový bazén na zimu?

V době, kdy teplota vody v bazénu klesne trvale pod 10 °C je vhodný čas na zazimování Vašeho bazénu. Dříve to nemá smysl, protože zazimovací přípravky nevydrží v teplejší vodě déle účinkovat a navíc čím teplejší vod, tím lepší podmínky pro tvorbu řas a mikrobů. Při teplotách vody pod 10 °C totiž téměř nedochází k množení bakterií, řas a mikroorganismů.

Při zazimování nejde o nic jiného, než dostat vodu ven ze všech zařízení a potrubních rozvodů, kde by mohla zmrznout a nadělat paseku. V několika krocích Vám povíme jak na to.

1. zajistit čistotu a kvalitu vody

Je důležité, aby byla voda při zazimování bazénu čistá a měla správnou hodnotu pH. Jen tak bude mít zazimování největší efekt a voda vydrží čistá až do jara. Proto ještě před dalšími kroky odsajte ze dna a stěn veškeré nečistoty bazénovým vysavačem či robotem. Na hrubé nečistoty můžete použít také síťku. Voda před zazimováním musí být čistá jako v koupací sezóně.

Optimální hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 6,8 - 7,4. Např. lakmusovým papírkem změřte její hodnotu a případně upravte hodnotu pH vhodným přípravkem (pH plus, pH mínus). Po aplikaci přípravků zapněte filtraci a nechte vodu několikrát přefiltrovat. Rovněž obdobně zkontrolujte alkalinitu vody. Pro její doplnění doporučujeme přípravek CTX-21.

Na šesticestném ventilu na filtraci nastavte pozici "Proplach" a nechte filtrační médium (např. písek) delší dobu proprat. Pokud jste písek pročistili správně budete mít zároveň provedenou přípravu na jarní odzimování bazénu.

2. Odpuštění vody z bazénu

I přesto, že máte bazén zastřešený, doporučujeme Vám, odpustit vodu pod nejníže umístěný prostup. Jedná se o prostupy na trysky, skimmer, protiproud, bazénové světlo, atd. Nejníže bývá umístěno bazénové osvětlení. Pokud je bazén zastřešen, stačí vodu odpustit třeba jen 5 cm pod nejnižší prostup. V případě, že není bazén zastřešen, je vhodnější vodu odpustit více, např. o 15 - 20 cm. Je totiž potřeba počítat s tím, že během zimy něco naprší a nasněží.

Pro odpuštění vody z bazénu můžete využít více možností. Vodu můžete odčerpat klasickým ponorným čerpadlem a nebo pomocí bazénové filtrace. Stačí přepnout šesticestný ventil do polohy "Odpad", připojit bazénovou hadici do skimmeru a filtraci zapnout. Je však důležité uvědomit si několik věcí. Bazénová hadice musí být pečlivě zavodněna, aby neběžela filtrace nasucho. Během odpouštění musí být hadice ponořena ve vodě. Pozor také na to, že během odpouštění vody odtéká voda mimo filtraci a je potřeba zajistit si připojení filtrace k odpadu. Na to upozorňujeme hlavně pro případ, kdy máte filtraci umístěnou v podzemní šachtě a hrozilo by pak zatopení šachty.

Po odpuštění vody doporučujeme vhodným čistícím přípravkem očistit bazénovou linku od mastnost a případných usazenin. Z praxe můžeme doporučit přípravek CTX-53, který je určen přímo pro laminátové bazény.

Nedoporučujeme vypouštět veškerou vodu z bazénu. V zimě a v jarním období, kdy je větší množství srážek, vstoupá také hladina spodní vody a v extrémních případech by mohla způsobit nenávratnou deformaci dna či stěn bazénu.

3. Vypuštění vody z technologií

Poté, co je bazénová voda odpuštěna, je důležité, abyste vypustili vodu z filtrační nádoby. Vypuštěcí ventil je umístěn ve spodní části filtrační nádoby. Povolením šroubu vodu vypustíte. Vypouštěcí šroub ponechte během celého zimy uvolněný. Doporučujeme odšroubovat i manometr tlaku a odstranit z něj veškerou vodu, protože by mohlo dojít k jeho poškození. Do vypuštěné filtrační nádoby můžete použít malé množství dezinfekce, např. Savo určené pro bazény. Minimalizujete tak výskyt plísní ve filtrační nádobě.

Je rovněž vhodné odpojit filtrační čerpadlo a uskladnit jej přes zimu na teplém a suchém místě. Prodloužíte tak podstatně jeho životnost. Pokud budete přes zimu nechávat čerpadlo v šachtě nebo zahradním domečku, odšroubujte vypouštěcí šroub, který je umístěn na spodní straně čerpadla. Dále povolte víko filtru a ideálně vytáhněte i jeho těsnění.

Pokud je součástí Vašeho bazénu protiproud, i na jeho čerpadle povolte vypuštěcí šroub, ať z něj vyteče veškerá voda. Uzavírací ventily, které jsou umístěny na potrubí pro výtlak a sání, nechte otevřené. Ventil se nachází na spodní části protiproudého čerpadla. Pro větší jistotu můžete povolit i šroubení obou potrubí na čerpadle.

Pokud máte tepelné čerpadlo, je potřeba vypustit vodu i z něj. Stačí odšroubovat dvě převlečné matice na přívodních trubkách. Tepelné čerpadlo nahněte na stranu, tak aby z něj veškerá voda vytekla. Poté čerpadlo vysušte tlakem vzduchu. Pokud tepelné čerpadlo necháte na zimu venku, přikrýjte jej speciální zimní plachtou přímo od výrobce tepelného čerpadla. Samozřejmě vhodnější je celé zařízení umístit na zimu někam do tepla a sucha.

Při zazimování bazénu platí přísloví "Dvakrát měř, jednou řež". Proto se pořádně ujistěte, že v žádném zařízení ani v potrubním vedení nezůstala žádná voda, která by v zimě mohla zmrznout. Kontrolu, zda je technologie doopravdy beze zbytků vody, můžete udělat pomocí vodního vysavače, případně pomocí stlačeného vzduchu. Zaměřte se i na potrubní vedení mezí technologiemi a bazénem. V zemi se nacházejí přibližně 50 - 70 cm pod povrchem flexi hadice, které by neměly být zavodněny, ani v případě, že jsou obaleny izolací. Při obetonovávání bazénu, při jeho stavbě, mohou vznikat na flexi potrubních rozvodech nerovnosti, a tím se vytvoří vzduchové kapsy, u kterých pak zůstává voda. Dejte si na to velký pozor. Tady to zamrzá nejčastěji! Nezapomeňte také na odsátí vody z trysek a hlavně skimmeru, na který se často zapomíná.

4. zazimování technologií

Jak jsme již uvedli výše - pokud je to možné, tak elektrická zařízení na zimu uschovejte v teplém a suchém prostředí. U protiproudého zařízení to je možné jen ztěží - jde o zařízení, většinou napevno připojené k elektrickému spínání. Nicméně doporučujeme šachtu a nebo jen její víko vystlat polystyrenem a nebo tento prostor jinak zabezpečit proti pronikajícímu mrazu. Někdo např. nechává v šachtě či domečku svítit 20 W žárovku. Tím je šachta neustále temperována a vysušována. V dnešní době, kdy je elektřina strašně drahá to není ideální.

Téměř vyhráno máte v případě, že máte veškerou technologii umístěnou v domě - tedy v teple a suchu. V tomto případě stačí jen vypustit vodu z venkovního potrubního vedení. Pokud však máte zařízení v šachtě nebo v domečku je vhodné odpojit alespoň zařízení, u kterých to lze. Máte-li bazén opatřen např. zařízením na bezchlórovou úpravu vody (UV lampou, ionizátorem nebo salinátorem) je vhodné zazimovat i toto příslušenství dle návodu k obsluze. Odpojte řídící jednotky těchto příslušenství a uložte je na suchém, teplém místě. V případě solonizační jednotky odmontujte i elektrolytickou celu.

V případě automatiky na dávkování pH odmontujte měřící sondu, vložte ji do lahvičky dodávané výrobcem, do uchovávacího roztoku. Sonda nesmí v žádném případě vyschnout ani zmrznou, jinak dojde k jejímu znehodnocení. Pokud roztok nemáte, je možné sondu uchovávat přes zimu ve vodě s velmi nízkým pH (okolo hodnoty 4).

5. co když voda zamrzne?

Pokud se stane, že někde zapomenete vodu vypustit, zamrzlá voda dokáže způsobit doslova katastrofu - může kompletně zničit konkrétní zařízení, roztrhnout trubku nebo poškodit spoje. Na jaře tak můžete zjistit, že se Vám z bazénu ztrácí voda přes poškozené potrubí v zemi či spoje mezi bazénem a potrubím, nebo přes některé poškozené zařízení. Následků může být mnoho a je důležité jim předejít a opravdu se vícekrát přesvědčit, že jsme nikde neopomenuli vypustit vodu.

Samozřejmě se může stát, zvláště v případě, kdy nemáte zastřešený bazén, že voda v bazénu zamrzne. Protože voda změní mrazem svoji hustotu, neměli bychom dopustit, aby nám mráz vytvořil na hladině souvislou vrstvu ledu. Vlivem rozpínání ledu by mohlo dojít k poškození skeletu bazénu. Je proto vhodné použít dilatační plováky, které se rozmístí do úhlopříčky bazénu v řetězu a tím minimalizují tlak okolního ledu. Můžete použít i PET láhve naplněné z části pískem, avšak musíte zajistit jejich souvislost spojení do řetězu. Takové řešení je ale náročnější na skladování a není příliž vzhledné. Nezapomeňte dát dilatační plovák i do skimmeru!

6. Aplikace zazimovacího prostředku

Ve vodě, která má pod 10 °C jsou výrazně omezeny bakterie, řasy a jiné mikroorganismy. Zazimovací prostředek vodu zakonzervuje, proto je velmi důležité snížit jejich množství na minimum. Jedině tak lze zajistit, že bude voda při jarním zprovoznění krásně čistá. Mylná, ale rozšířená, je představa, že zazimovací přípravek zamezí zamrznutí vody. Zazimovací přípravky slouží k tomu, aby se ve vodě pokud možno nemnožily bakterie, řasy a mikroorganismy. Dále redukují tvorbu vápenatých usazenin, které by se za běžných okolností srážely na povrchu bazénu a tvořily tak živnou půdu pro řasy a další breberky.

Při aplikaci zazimovacího prostředku do bazénové vody je nutné postupovat podle instrukcí, které jsou uvedeny na přípravku. Na těchto přípravcích je uváděn poměr množství zazimovacího roztoku na 1 m3 vody. U některých přípravků bývá také omezena doba ochrany bazénové vody. Určitě se vyplácí připlatit si za osvědčené značky zazimovacích přípravků. Doporučit můžeme výrobky CTX-550 nebo zazimovací roztok od společnosti Chemoform. Přípravky můžeme aplikovat tak, že je rozředíme do vody v zahradní konvi a poté rovnoměrně nalíváme na vodní hladinu.

7. Pár tipů a rad na závěr

  • Pokud máte v bazénu slanou vodu a máte bazén zastřešený, voda chladne pomalu. Nelze však spoléhat na to, že v zimě nezmrzne.
  • Pokud máte technologii bazénu v domečku, zkuste jej zateplit, ať se mráz nedostane dovnitř.
  • Ventily se nechávají otevřené, aby mohla voda volně vytékat.
  • Elektrolýza soli přestává fungovat při teplotách okolo 16 °C a proto je možné ji u nižších teplot odstavit.
  • Pokud elektrolýzu soli odstavíte, na místo ní je možné dezinfikovat běžnými chlorovými přípravky.
  • Pokud teplota vody klesne pod 20 °C můžeme bazén filtrovat méně často. Čas filtrace lze snížit např. o 1/3.
Laminátové bazény Krajča

Zavolejte nám!

Poradíme Vám s výběrem bazénu, vhodného bazénového příslušenství i zastřešení.

Nebojte se nás zeptat na cokoli, co Vás zajímá.

Volejte bazénového specialistu

+420 603 864 539